Mõtteid selge sõnumi kohta

 27. novembril Tallinnas peetud selge keele arvamuskojas „Selge ja kasutajakeskne riik“ puhus nii mõnigi värskendav tuul. Panen esinejate mõtteavalduste toel kirja uued märksõnad, mis mulle isiklikult silma torkasid. Peamine, mida võis tähele panna, on see, et selgusest üksi hakkab väheks jääma. Tuleb astuda ka mõni lisasamm.