Üttekomast

Räägime täna üttest ja selle koma(de)st. Tuletame meelde, et üte on sõna või sõnad, sageli ka nimi või nimed, mis on nimetavas käändes ja millega nimetatakse kedagi, kellele lause on määratud, nt Sandra, lähme teise tuppa või Sa töötad liiga palju, kallis kolleeg.

Millal tuleb „seega“ taha koma?

Tekst peab olema sidus ja huvitav. Selle saavutamiseks lisatakse lausetele sageli mitmesuguseid sõnu, mis ei ole eluliselt vajalikud, aga annavad rõhku, seovad lauseid loogiliselt kokku, annavad tekstile isikupära ja väljendavad autori suhtumist.

Aga „ja“ ette ei käi ju koma?

Sedasi imestatakse vahel, kui olen pannud koma sinna, kus see reeglite järgi peab olema. Kolmandas klassis pähe õpitud sõnarida ja, ning, ega, ehk, või, kui ka on sellise veendumuse kindel alus.