Kümme soovitust tabeli ja joonise vormistamiseks

Igas keeles omad kombed, eks ole. Nii on ka illustratiivse materjali vormistamisel. Viimasel ajal aga kiputakse näiteks tabelite ja jooniste puhul üle võtma muude keelte tavasid. Tuletagem täna meelde põhipunktid, mida võiks eestikeelsete kujunduselementide juures meeles pidada. Olen ise sealjuures tuginenud kõige targematele allikatele: Maire Raadiku „Väikestele tarbetekstidele“ (2011, lk 48, 121–131) ja Ellen Uuspõllu „Üliõpilastööde vormistamise juhendile“ (2011, lk 25–33).