Kümme soovitust tabeli ja joonise vormistamiseks

Igas keeles omad kombed, eks ole. Nii on ka tekstielementide vormistamisel. Viimasel ajal aga kiputakse näiteks tabelite ja jooniste puhul üle võtma muude keelte kirjatava. Tuletagem täna meelde põhipunktid, mida võiks eestikeelsete tabelite ja jooniste koostamisel meeles pidada.