Pealkiri! Pealkiri? Pealkiri...

Täna tahaksin jagada üht tähelepanekut, mis on mulle viimaste aastate jooksul silma hakanud. Ehk on ka lugeja märganud, et trükimeedia väljaannete, aga ka muude kirjalike tekstide pealkirjade vormistusviis on läbi teinud suure muutuse. Kui varem oli kombeks, et pealkiri koosneb kas ühest või mitmest sõnast, ühest (harva ka mitmest) lausest või küsimusest, siis nende kõrval torkavad juba tükk aega silma kolm võõra mõjuga pealkirjamalli.