Ürituste ja virtuaalüksuste nimetamisest

Eelmise aasta märtsis, kui peeti esimest Eesti Keeletoimetajate Liidu seminari, kerkis ettekannete järel muu hulgas üles kaks algustäheküsimust. Esiteks tunti muret üritusenimede kirjapildi ebaühtluse pärast ja teiseks paluti soovitusi arvutimaailma nimede ja nimetuste kirjaviisi kohta.