Sõnad „täiendav“ ja „täiendavalt“

Sõnaga täiendama väljendatakse olemasoleva täiustamist, senise uuendamist või värskendamist:

·       Täiendasin end roosikasvatuse vallas.

·       Uues ÕSis on täiendatud sõnaseletusi ja muuttüübistikku.

·       Ilmunud on raamatu järgmine, täiendatud ja parandatud trükk.

·       Tabelit täiendatakse esmaspäeval ajakohaste arvandmetega.

·       Tartu ja TTÜ õigusõpe täiendavad üksteist, mitte ei dubleeri.

·       Uudist täiendatakse!


„Minimaalselt“ ja „maksimaalselt“

Pealkirjas nimetatud sõnu kohtab üha sagedamini. Näib, et nad on otsustanud oskuskeelest välja kolida ja asuda ümber üldkeelsetesse tekstidesse. Nagu peaaegu kõikide Päevakera blogis käsitletud sõnavarateemade puhul, on ka siin küllalt tõenäoliselt asja taga see, et samad sõnad on olemas ka inglise keeles ja neid on sel viisil kõige mugavam tõlkida. Kas see aga lisab meie keelele seda omapära, millest on viimasel ajal tarbetekstides nii puudus?

See paha kantseliit (3)

Üldteada on see, et mida rohkem on keerukaid sõnavorme ja liiteid, seda raskem on teksti lugeda. Puhtakujulisemad nimi-, omadus-, tegu- või määrsõnad on nii mõneski kontekstis lihtsamad ja selgemad.