See paha kantseliit (3)

Üldteada on see, et mida rohkem on keerukaid sõnavorme ja liiteid, seda raskem on teksti lugeda. Puhtakujulisemad nimi-, omadus-, tegu- või määrsõnad on nii mõneski kontekstis lihtsamad ja selgemad.

Miks ei tasu kasutada sõnu „koheselt“, „oluliselt“, „tõsiselt“?

Paljudel on kooliajast või mõnelt koolituselt meelde jäänud, et lt-liitega määrsõnu ei tohi kasutada. Keelekasutajaid on selle pärast sarjanud ka kunagine rahandusminister. Tõepoolest on lt-sõnu, mis suurendavad paberlikkust, ametlikkust ja kantseliitlikkust. Teisalt on suur hulk selliseid, mis on igapäevased ja asjakohased. Õige valimisel tuleb silmas pidada otstarbekust.