See paha kantseliit (2)

Head alanud aastat! Tänases kirjatükis läheme edasi kantseliidiilmingutega, mis ei sobi selgekeelsesse teksti. Räägime bürokraatlikest kaassõnadest.

Läbi blogi targemaks

Igal keelel on midagi, mis on talle omasem kui teistele keeltele. Võtame näiteks kaassõnad, mis saadavad meie keeles käändsõnu, nt laua all, huvi millegi vastu, tähelepanelik kellegi suhtes. Eesti keel kaldub olema tagasõnakeel, s.t kaassõnadest on meil seni ülekaalus need, mis käivad käändsõna järele. Sellised on taga, kaudu, peal, taga, kombel, ligi, poole, ääres, sekka, kestel, kõrval, eel, jõul, väel, viisi, otsa, teel, jooksul, kaupa jne. Meil on ka mõned eessõnad, nt kuni, pärast, peale, enne, tänu, kuni, keset, koos; samuti sellised kaassõnad, mis võivad olla nii käändsõna ees kui ka taga: mööda, üle, ümber, vastu. Ent ülekaalukas tagasõnarohkus eristab meid näiteks inglise ja muudest indoeuroopa keeltest, samuti vene keelest.