Veel kord ajaloosündmuste nimetustest

Keeletoimkonna suvine otsus ajaloosündmuste nimetuste kirjutamise kohta põhjustas ühiskonnas ja eriti ajaloolaste hulgas elavat arutelu. Kuigi otsusega ei tehtud muud, kui laiendati seni kehtinud põhireeglit, mille kohaselt nimetatakse ajaloosündmusi enamjaolt üldnimeliselt, tekitas see heakskiidu kõrval ka vastumeelsust ja isegi pahameelt.

Nüüdsest võime kirjutada „teine maailmasõda“

Eelmisel nädalal peeti Emakeele Seltsi keeletoimkonna väljasõiduistungit. Pärast pikka arutelu ja nõupidamist ajaloolastega valmis seal lõpuks otsus, et edaspidi võib ajaloosündmusi kirjutada väikese esitähega. Nii on nüüdsest lubatud kolmekümneaastane sõda, jüriöö ülestõus, jäälahing, oktoobrirevolutsioon; kui ajaloosündmuse nimetuses on nimi, siis endiselt Vene–Rootsi sõda (riikide järgi), Varssavi ülestõus (linna järgi), Paju lahing (mõisa järgi).