Mõne tegusõnaliigi uudne kokku- ja lahkukirjutusviis

Emakeele Seltsi keeletoimkonna kolmas 11. juuni otsus puudutab ühend- ja väljendtegusõnade kokku- ja lahkukirjutamise reegleid. Püüan seda otsust nii lihtsalt selgitada, kui oskan. Alustada võiks sellest, mis need ühend- ja väljendtegusõnad üldse on.