Kuhu paigutada ärinimes õigusvormitähis?

Äriühingutel on erinevad õigusvormid, mida väljendatakse ärinimele lisatava sõna (osaühing, aktsiaselts, usaldusühing jm) või lühendiga (OÜ, AS, UÜ jm). Äriseadustiku § 9 lg-s 4 on räägitud sellest, et õigusvormi näitava tähise võib kirjutada põhinime ette või järele. Seega antakse seadusega neli võrdset võimalust õigusvormi väljendamiseks: Osaühing Kirju Kukk ja Kirju Kuke Osaühing; OÜ Kirju Kukk ja Kirju Kuke OÜ. Kõiki nelja varianti kasutavad firmaomanikud ka meelsasti.

Mõtteid selge sõnumi konverentsilt 2017

8. septembril olid Tallinnas Kumu auditooriumis koos selge keele huvilised Eestist ja Põhjamaadest. Terve päeva jooksul räägiti nii palju häid mõtteid, et need väärivad talletamist. Seepärast olengi seekordses blogikandes kirja pannud mind isiklikult puudutanud parimad väljaütlemised ja ettevõtmised, millest osa kordub erinevate ütlejate suu läbi. Kuuldu ei ole sõnasõnaliselt edasi antud, kuid loodetavasti on mõeldud mõte neis säilinud. Selleks sain muu hulgas abi hea kolleegi Airi Kapaneni konspektist.

Neli nõuannet õigusteksti üksuste käänamise kohta

Mõnikord on teksti kirjutades vaja viidata õigusaktidele, lepingutele, otsustele või muudele õigustekstidele. Täna vaatame üle neli põhireeglit, kuidas ja millal tuleks õigusteksti üksusi käänata.