„Ühepereelamu” ja „ühe pere elamu”

Kuidas on õige pealkirjas olevaid sõnu kirjutada?

Üldine keelepõhimõte on see, et sõnad on oma tavaolekus üksteisest lahku kirjutatud. Kokkukirjutuseks on tavaliselt mõni põhjus.

„järk-järgult”, „järkjärguline” ja „järk järgu haaval”

Igas keeles on suur hulk asju, mis on kunagi kokku lepitud. Kokkulepped aitavad meil keelt ühtlasemalt kasutada ja üksteisest paremini aru saada. Esmajoones puudutavad need õigekirjareegleid – seda, kuidas me paneme kirja sõnade häälduse, millal kasutame suurt ja väikest algustähte, kunas paneme koma, jutumärgid või kooloni, mil viisil kirjutame numbreid ja lühendeid jne.

Mitu tähte külgepidi koos

Mõnikord võib märgata kirjutajate kimbatust selliste liitsõnade vormistamisel, kus silbipiiril on üksteise kõrvale sattunud mitu ühesugust tähte. Sageli ei teata, kas nende vahele tuleks panna sidekriips või mitte.