Hinnakiri (alates 1. oktoobrist 2014)

Tasu toimetatud teksti või tõlke eest põhineb ühel kahest:

teksti maht tähemärkides
  • 1 lk on 1800 tähemärki koos tühikutega
  • toimetamisel on hinna aluseks algtekst ja miinimumtasu on 1 lk hind
  • tõlkimisel on hinna aluseks valminud tõlge ja miinimumtasu on 0,5 lk hind
tööle kulunud aeg
  • arvestusühik on 15 minutit

Lisatasu kiire või tööajast (E–R kl 9–17) erineval ajal tehtud töö eest

  • +50% → täidame tellimuse 12 töötunni jooksul
  • +100% → asume tellimust täitma otsekohe või puhkepäeval
Soodustus suurtellijale kalendrikuu arve lõppsummast (ilma käibemaksuta)
  • 500–999 eurot → 5% soodustust
  • üle 1000 euro → 10% soodustust

Kui te ei ole Päevakerast varem eestikeelse teksti toimetamist tellinud, pakume lahkesti võimalust tellida tasuta proovitöö. Valige selleks välja kuni 3000 tähemärgi pikkune tekst. Nii saate juba enne esimest päristellimust kliendikogemuse ja on lihtsam, kas meie toimetamise stiil sobib teile. Palume siiski arvestada, et keeletoimetamise puhul tagab parima tulemuse pikaajaline koostöö. 


TEENUS HIND EURODES
ühik käibemaksuta käibemaksuga
EESTIKEELSED TEKSTID
Korrektuur (vormistus-, kirjavahemärgi-, tähevigade jmt korrigeerimine) lk 5.30 6.36
Keeletoimetamine (korrektuur + sõnavalik, lauseehitus, sisuküsimused, stiil jmt) lk 7.60 9.12
Päevakeras toimetatud teksti trükieelne väljastusülevaatus PDF-failis tund 24.00 28.80
Korrektuur või keeletoimetamine ajatööna (nt menüüd, loetelud) või PDF-failis tund 28.50 34.20
Teksti ümberkirjutamine ja keeletoimetamine (hinna aluseks lõpptekst) lk al 15.50 18.60
Teksti koostamine (hinna aluseks lõpptekst) lk al 66.00 79.20
VÕÕRKEELSED TEKSTID
Kirjalik toimetatud tõlge Küsige pakkumist
Korrektuur
Keeletoimetamine
Trükieelne väljastusülevaatus PDF-failis
TEHNILINE ABI
Jooniste ja graafikute valmistamine tund 39.60 47.52
Kujundamine ja küljendamine Küsige pakkumist
KEELENÕU JA -KOOLITUS, EESTI KEEL 
Igapäevane keelenõu pisiküsimustes püsikliendile Tasuta
Standardkoolitus, à 4 tundi
Mida oleks kindlasti vaja teada ärikirja õigekeelsusest? 1 Esmased teadmised ja oskused e- ja paberkirja koostamisest, sh netiketist ning numbritest ja lühenditest tekstis Küsige pakkumist
Mida oleks kindlasti vaja teada ärikirja õigekeelsusest? 2 Põhjalikumad teadmised-oskused e- ja paberkirja kirjuta-misest, sh isiku- ja ärinimedest, kirjavahemärkidest ja sõnavalikust
Selge sõna teeb mõtte selgeks Parem ülevaade eestikeelse ametisuhtluse sõnavarast. Oskus märgata ja asendada kulunud, ületarvitatud või vales tähenduses tarvitavaid väljendeid
Kuidas koostada arusaadavat tarbeteksti? Suurem kindlustunne nii sõnu valides kui ka teksti üles ehitades. Värskendatud teadmised teksti vormistamise ja sisu kohta
Süvakoolitus (kliendi tekstide alusel koostatud ainukordne koolitus)