Kuidas liita 2 + 1 ja 2 + 2?

Praegu käib kõva teedeehitus. Tallinna-Tartu maanteed on kavas laiendada. Osa teest muutub neljarajaliseks, osa kolmerajaliseks. Et tähistada sõiduradade arvu, kasutatakse sageli matemaatikatehet, millele liidetakse põhisõna: kaks-pluss-kaks-maantee, kaks-pluss-üks-teelõik. Kuidas väljendada seda numbritega?

„Minimaalselt“ ja „maksimaalselt“

Pealkirjas nimetatud sõnu kohtab üha sagedamini. Näib, et nad on otsustanud oskuskeelest välja kolida ja asuda ümber üldkeelsetesse tekstidesse. Nagu peaaegu kõikide Päevakera blogis käsitletud sõnavarateemade puhul, on ka siin küllalt tõenäoliselt asja taga see, et samad sõnad on olemas ka inglise keeles ja neid on sel viisil kõige mugavam tõlkida. Kas see aga lisab meie keelele seda omapära, millest on viimasel ajal tarbetekstides nii puudus?