Mõne tegusõnaliigi uudne kokku- ja lahkukirjutusviis

Emakeele Seltsi keeletoimkonna kolmas 11. juuni otsus puudutab ühend- ja väljendtegusõnade kokku- ja lahkukirjutamise reegleid. Püüan seda otsust nii lihtsalt selgitada, kui oskan. Alustada võiks sellest, mis need ühend- ja väljendtegusõnad üldse on.

Nüüdsest võime kirjutada „teine maailmasõda“

Eelmisel nädalal peeti Emakeele Seltsi keeletoimkonna väljasõiduistungit. Pärast pikka arutelu ja nõupidamist ajaloolastega valmis seal lõpuks otsus, et edaspidi võib ajaloosündmusi kirjutada väikese esitähega. Nii on nüüdsest lubatud kolmekümneaastane sõda, jüriöö ülestõus, jäälahing, oktoobrirevolutsioon; kui ajaloosündmuse nimetuses on nimi, siis endiselt Vene–Rootsi sõda (riikide järgi), Varssavi ülestõus (linna järgi), Paju lahing (mõisa järgi).