Tehnikakujundid „sisend“ ja „väljund“

Üks keele osa on metafoorid. Need on väljendid, mida kasutatakse kujundlikult, ülekantud tähenduses, nt olümpiaadil murtakse piike, mehel on luukere kapis, ta ei ole just kõige teravam kriit karbis jne.

Kasutame metafoore iga päev ametlikus, neutraalses ja vabas suhtluses. Osa neist on mingil ajahetkel moodsamad kui teised. Inglise keele vahendusel tuleb meile palju tarbetuid kujundeid, millest praegu on moes päeva lõpuks ’lõppude lõpuks’, ’kokkuvõtteks’, ’lõpptulemusena’; liblikad on kõhus ’võtab südame alt õõnsaks’, ’kõhus on õõnes tunne’, istuv peaminister ’ametis olev peaminister’, ’praegune peaminister’; ettepanek on laual ’esitatud’, ’valmis’, ’ootel’. Snowdeni skandaaliga tuli varasemast aktiivsemasse kasutusse sõna vilepuhuja, kuigi inglise whistleblower on meie keelde siiani tõlgitud reeturi, keelekandja, nuhi, informaatori, infot andva isiku kujul.

Igale ajale on omased ka teatud valdkonna metafoorid. Näiteks kasutatakse ajakirjanduses sageli sõjametafoore (poliitikud astuvad lahingusse, võitlevad, alistuvad, kaitsevad, sõdivad, lähevad rünnakule, on reasõdurid jne) ja spordimetafoore (ettevõte ületas takistuse, seljatas vastase, kaotas, jõudis tippu, tegutses liiga väikesel mänguväljakul). Anne Timmermann on oma magistritöös käsitlenud eurokeeles esinevaid inglis- ja eestikeelseid kujundeid, mis on seotud teekonna, hoonete, keskkonna, loodusteaduste, muusika jpm-ga. Muu hulgas on ta vaadelnud ka euroteksti tehnikametafoore: mehhanism, masin, masinavärk, tööriist, instrument, vahend, mõõdupuu, mootor, (kapitaal)remont, tõrgeteta toimimine, tõukejõud. Mõistagi ei ole need sõnad enam ammu ainult eurokeeles tarvitusel. Näeme neid iga päev mujal tarbetekstides. Heitsin pilgu internetti ja toon näiteks mõned meediaväljaannete pealkirjad, kus tehnikakujund on kasutusel küllalt abstraktses tähenduses.

Eesti Posti juhatuse esimees Aavo Kärmas selgitas, et praegu on kogu postiäri mootoriks e-kaubandus.
Lang märkis, et ACTA on ainult instrument ammuilma kokkulepitud õiguste kaitseks.
Lapsevanemate liit: arenguvestlus on tähtsaim tööriist lapse arengu suunamisel.
Setomaa arengu tõukejõud on koostöö, mitte kius.
IRL: Savisaare masinavärk hakkab kinni kiiluma.

Tehnika viimane sõna – õigemini sõnapaar – on sisend-väljund. Tehnikas või tootmises on sisend see, mille kaudu midagi sisestatakse või millest hakatakse midagi tegema või tootma, ja väljund on vastupidiselt väljumise koht või tegemise-tootmise tulemus. On sisend- ja väljundseadmed, -andmed, -viigud, -pordid, -pesad, on audiosisend ja -väljund jne. Veidi abstraktsem on sisend-väljund majanduses. Näiteks sisendihind on raha, mida makstakse toorme, kütuse vm mingi tegevuse alustamiseks vajaliku asja eest; sisend-väljundanalüüsis tehakse kindlaks, kui palju varusid on parimaks lõpptulemuseks vaja.

Tehnikaväljendite ja majandusterminite kõrval kasutatakse sisendit üha enam nii abstraktsetes kontekstides, et tavalugejal on sellest raske ilma inglise keelt oskamata aru saada (noh, kui tõele näkku vaadata, siis on ka inglise keelt osates vahel tegelikult täiesti võimatu hoomata, mida sisendi all mõeldakse). Ilmselt on põhjuseks sõna input tähendusvarjundite rohkus inglise keeles, mille tõttu ei osata, ei taheta, ei viitsita või ei jõuta leida eesti keeles tabavaimat vastet. Aga ka meil on eripalgelisi nüansse sadu ja hea tõlkija leiab kõige sobivama kindlasti üles.

Alltoodud tabelisse olen pannud mõned laused, kus sisend tundub olevat liiga laialivalguva tähendusega. Lugege seda lauset ja püüdke selle sisu lihtsalt selgitada. Minagi püüdsin ja pakun välja mõne parandusvõimaluse. Kuna aga siinsete näidete abstraktsuse tase nõuab kindlasti autoriga nõupidamist, et sisu viimase nüansini tajuda ja selle toel täpne vaste leida, on teise tulba ettepanekute esitamisel tulnud olla üsna ettevaatlik.

ALGLAUSEPARANDUSVÕIMALUS
Ministeeriumidel tuleb esitada iga aasta 1. märtsiks oma valitsemisala arengukava, mis on sisendiks riigi eelarvestrateegiale.arengukava, mis on aluseks riigi eelarvestrateegiale ~ mille põhjal koostatakse riigi eelarvestrateegia ~ millele tugineb riigi eelarvestrateegia
Monitooringu tulemused on sisendiks uuele riiklikule lõimumiskavale perioodil 2014–2020Kas mõeldud on, et seire tulemuste põhjal koostatakse uus riiklik lõimumiskava?
Koolitused annavad hea sisendi ohvrite tuvastamise ja abistamise protseduurireeglite väljatöötamiseksKas koolitustel saab palju alusteavet või koolitustel antakse häid nõuandeid?
Õpetaja annab tunnis õpilasele sisendiÕpetaja võiks anda õpilasele ülesande
Firmad, mis kulutavad keskmisest kaks korda rohkem loomingulistele sisenditele, võtavad 25% suurema tõenäosusega kasutusele tooteuuendusiKas sisend on siin inimene või tegevus? Ehk võiks loomingulist sisendit nimetada andeks? Loomingulisuseks? Andekate inimeste palkamiseks? Loominguliseks tegevuseks?
2012. aastal esitas Justiitsministeerium sisendi lastega töötamise regulatsiooni täiendamiseks uue lastekaitse seaduse raames.Võib-olla on siin tahetud öelda, et justiitsministeerium esitas mingid lähteandmed? Alusdokumendid? (ja kas regulatsiooni all mõeldakse siin nõudeid, eeskirju, tingimusi või õigusakte?)
Konsultant asub tööle EMSLi, tema tegevust juhendab projekti juhtkomitee ning konsultandi töö on sisendiks EKAKi ühiskomisjonileKas EKAKi ühiskomisjoni tegevus põhineb konsultandi tööl? Või EKAKi ühiskomisjon tegutseb konsultandi töö tulemuste järgi?
Töörühma ülesanne on anda sisend Eesti riikliku alkoholipoliitika kontseptsioonidokumendi alkoholi kättesaadavuse piiramise osasMida see töörühm peab tegema? Andma lähteandmed? Leidma alusnäitajad? Koostama alusmaterjali? Uurima tausta?

Sõna output on tõlkes väljundi ja toodangu kõrval ka tulemus, näitaja, tootlikkus, viljakus, eesmärk, millel tehakse abstraktsetes tekstides teinekord suurt vahet, teinekord aga loetakse neid sünonüümideks. Üldjuhul on aga väljund tavalugeja jaoks palju hägusem kui mõni seni levinud ja teada-tuntud sõna. Mõnikord tekib selliseid tekste lugedes tunne, et hägusus ongi eesmärk omaette ja autoril polegi soovi tabavat väljendit leida. Proovigem seda siin tabelis siiski teha.

ALGLAUSE

PARANDUSVÕIMALUS

Sellel lehel on toodud projektiväljundid, mida kõik huvilised saavad alla laadidaKuna väljundid olid valge raamat ja veebisait, siis võiks neid nimetada pigem tulemusteks
Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2012/2013Need on vist pigem eesmärgid
Konkreetsed kas tekstilised soovitused või sisulised märkused ning ettepanekud ei olnud plaanitud otseselt selle töö väljundiks ja neid on tekstis esitatud vaid episoodiliseltei olnud selle töö tulemus; eesmärk; siht? (ja episoodiliselt on eesti keeles juhuslikult, pisteliselt)
Esinemishirmu väljund – pulsikell näitab 50 lööki minutis rohkemEsinemishirmu tagajärg – … ; esinemishirmu näitaja – …;  aga lauset võib muuta ka suupärasemaks: esinemishirmu näitab see, kui
Rahvusvahelise väljundi osas on tugiprogrammi eesmärgiks tagada rahvusvahelise andmevahetuse korraldamine erinevate koostööprogrammide raames ning rahvusvaheliste kohustuste poolt ettenähtud mahusKas väljundit on üldse vaja? Ehk võiks öelda: tugiprogrammi rahvusvaheline eesmärk on …
Projekti väljund ehk tulemus fikseeribki selle tee/viisi, mis eesmärkide saavutamiseks on valitudKas sünonüümide tekitamine on vajalik? Kui saab valida, siis võiks mõistagi eelistada selgemat ja läbipaistvamat tulemust
Kui veel paarkümmend aastat tagasi oli teadlase peamine väljund paberajakiri, siis nüüd on suur osa suhtlusest digitaalne, nii kirjavahetus kui ka teadusartiklidteadlase töö peamine vahenduskanal ~ avaldaja ~ häälekandja ~ kajastaja või vahendas ~ kajastas teadlase töö tulemusi
Kuigi mitmed dopinguskandaalid on rattaspordi mainet alla viinud, usub USA-s registreeritud klubi Garmin-Sharp juht Jonathan Vaughters, et just see ala on sponsoritele parimaks väljundiksKui olin artikli lõpuni lugenud, sain aru, et see ala annab kõige rohkem tulu, toob kõige rohkem raha sisse, sellesse investeerimine on kõige tulemuslikum

Järgmine kord räägin tehnikakujunditest lülitama ja käivitama.

Eelmine
„Ühepereelamu” ja „ühe pere elamu”
Järgmine
Tehnikakujundid „lülitama“ ja „käivitama“

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: