Millal kasutada sõna „ekspertiis“?

Üks keele uuenemise viisidest on see, kui ühele juba olemasolevale sõnale antakse juurde üks või mitu uut tähendust.  Mõnikord sobib see kenasti ja on väga vajalik, mõnikord aga nii hästi ei passi ja on lausa tarbetu. Täna vaatame oma tähendust laiendavat sõna ekspertiis.

2013. aasta õigekeelsussõnaraamatu järgi on ekspertiis asja või asjaolude uurimine ekspertide poolt. Võõrsõnastikus ja ametniku soovitussõnastikus on täpsustatud, et see on mingi erialaseid teadmisi nõudva küsimuse uurimine ja lahendamine või selle kohta arvamuse avaldamine. Kui mõnel masinal lähevad mingid jupid katki, tehakse tehniline ekspertiis. Teeprojekti ekspertiisi käigus uuritakse, kas projekteerimisnõuded on täidetud. Kui eksperdid koostavad ehitise ekspertiisi, siis selgitavad nad välja, kas kõik vastab ehitusnõuetele. Heakorratööde ekspertiisiga tehakse kindlaks nende tööde korrektsus ja kvaliteet. Mingil põhjusel viga saanud inimene läbib kohtuarstliku ekspertiisi. Ekspertiisi tehakse kunsti, vääriskivinduse, patendinduse, lennunduse, kaubanduse jne valdkonnas – ikka selleks, et selgitada välja millegi-kellegi omadused, suutlikkus, kvaliteet või mingite asjaolude põhjused või tagajärjed.

Ekspertiis on olnud siiani seega tegevus, mille tulemuse kohta koostatakse enamjaolt akt. Seda võib teha üks ekspert, eksperdirühm või ekspertiisikomisjon.

Praegu on levimas aga uudne keelekasutus:

Oskame oma erialase ekspertiisi abil teile head nõu anda.
Firma valdkondlikku ekspertiisi Eestis ei hinnata ega tähtsustata.
Selline IT-ekspertiis ei paku huvi mitte ainult masinatööstusele, vaid kogu tehnoloogiasektorile.
Kuna see advokaat on tõeline võlaõiguse asjatundja, kasutavad tema ekspertiisi ka teised bürood.

Nendes lausetes ei ole ekspertiisi all mõeldud asja uurimiseks ja lahendamiseks vajalikku tegevust. Siin on silmas peetud hoopis (eksperdi)teadmisi, kogemusi, asjatundlikkust, pädevust, oskusi, võimeid, oskusteavet jm või nende kogumit:

Oskame oma erialateadmiste ~ oskusteabe ~ kogemuste abil teile head nõu anda.
Firma valdkonnateadmisi ~ valdkondlikku pädevust ~ asjatundmust Eestis ei hinnata ega tähtsustata.
Selline IT-valdkonna teadmus ~ sellised kogemused ~ selline pädevus ~ asjatundlikkus IT vallas ei paku huvi mitte ainult masinatööstusele, vaid kogu tehnoloogiasektorile.
Kuna see advokaat on tõeline võlaõiguse asjatundja, kasutavad tema oskusi ~ (eksperdi)teadmisi ka teised bürood.

Miks uue tähendusega ekspertiis meie keelde tungib? Eks ikka seepärast, et inglise keeles väljendab sõna expertise nii ekspertiisi kui ka kõiki neid muid just kirjeldatud sõnu. Sageli võetaksegi uus tähendus võõrast keelest üle niisama, lihtsalt laiskusest ja mugavusest, mõtlemata, et selline ülevõtmine on üsna ebavajalik, sest meil on seda väljendavad sõnad juba olemas. See, et inglise keele kõneleja väljendab eri asju sama sõnaga, ei pea ju tähendama, et meil tuleks sedasama teha, liiati kui meil on oma rikkalikus sõnavaramus küllaga täpse(ma)id vasteid?

Siin ei ole kindlasti tegemist vajadusega uue sõna järele. Samuti pole siin ka olukord, kus eri sünonüümid võivad sõbralikult kõrvuti eksisteerida. Vastupidi, ekspertiisi kasutamist uudses kuues tuleks isegi taunida, sest selle algne ja värske tähendus võivad sageli sassi minna. Uut sisu on sageli raske tabada, kui ta kattub osaliselt vanaga. Kas järgmistes lausetes on mõeldud vana või uut tähendust?

Eestlaste ekspertiis ei kannatanud kriitikat.
Kannatanul puudus ekspertiis.
Seda ekspertiisi saab kasutada nii kohtus kui ka töökohas.

Osaline mitmemõttelisus ei tule uuele tähendusele kasuks, vaid kahjuks. Seepärast võiks ekspertiisi ehtimisest välismaiste sulgedega loobuda – see ei too kaasa muud kui segadust.


Eelmine
Ärge pange mind mõtlema!*
Järgmine
Kuidas lühendada sõna „arvelduskonto“?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: