Mitu tähendust me ühte sõnasse integreerime?

20 aastat tagasi hakkas meile välismaalt tulema palju uusi nähtusi ja asju. Neid oli vaja meie keeles kuidagi nimetada. Kahjuks ei olnud tol ajal iga uue ilmingu jaoks kogenud tõlkijat võtta ja nii tekkis palju neid, kes üritasid ise võõrkeelseid sõnu eesti keelde ümber panna.
Kuidas aga töötab selle inimese loogika, kes pole kunagi varem tõlkinud ega seda ka õppinud? Mis näiteks juhtub, kui ta näeb inglise keeles sõna integrate? Arvatavasti leiab ta, et selle sõna tõlkimine on küll lihtne, sest samasuguse väljanägemisega on see ju meie keeleski olemas. Ja kui tal pole plaanis sügavamalt mõelda, siis ta panebki eestikeelsesse teksti sõna integreerima.

Vilumuse tekkides saab tõlkija aru, et silmas tuleb pidada kogu keele- ja kultuuriruumi, kuhu see uus sõna tuuakse. Samuti tuleks lähtuda sõna mõttest, mitte kirjapildist. Loodetavasti jõuab ta mingil hetkel ka arusaamisele, et võõrsõna asemel on omasõna mõttelt selgem ja täpsem.

Juba kogenud tõlkija vaatab sõnaraamatu esimesest vastest kaugemale ja teab, et inglise integrate on hoopis suurema tähendusringiga kui eesti integreerima. Ühe levinuma veebisõnastiku dictionary.com järgi on sellel sõnal on inglise keeles 11 tähendust (http://dictionary.reference.com/browse/integrate). Meie keeles on neid õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2013 järgi (s.t normituna) kolm: lõimima, osadest tervikut moodustama ja matemaatikas integraali moodustama. ÕSis on näitena pakutud veel väljendit integreeritavad köögiseadmed. Matemaatilises tähenduses on integreerima olnud meie keeles kõige kauem – ka 1976. aasta ÕSis oli see kirjas.

Näeme siis, et meil on juba kolm normitud vastet, mis ajavad sõna tähenduse küllalt harali. Ja kui algajad tõlkijad lähtuvad vaid sõna välisest kujust ja püüavad eestikeelse integreerimisega tuua meie keelde kõik inglise integrate 11 varjundit, siis riputatakse sõna külge nii palju värvinguid, et see kaotab lõpuks kogu oma sisu ja muutub hirmus kirjuks, tähendades peaaegu kõike ja hägustades meie vaatepilti. Niigi ei selgu kolme tähendusega võõrsõna sisu ju ainuüksi sellele pealevaatamisest, vaid see tuleb ära õppida.

Aga millist tähendust siis õppida? Algajana räägiks tõlkija integreeritud kodumasinatest ja integreeritud videokaardist, integreeritud lahendusest, poliitika integreerimisest teiste valdkondadega, riikidevahelisest integreeritud sotsiaalmudelist, integreeritud õppesüsteemist, terasetoodete integreeritud ettevõttest, paranduste integreerimisest ettepanekusse, rääkimata kunagi keelde tulnud muulaste integreerimisest. Veidi kogenumana uuriks ta aga sõna taga olevat mõtet ja leiaks, et kodumasinad ja videokaardid on sisse ehitatud, palju selgem on terviklahendus, poliitikat võib teiste valdkondadega ühendada või põimida, riikidevaheline sotsiaalmudel on ühtne, lugeja mõistab paremini sõna ühendõppesüsteem, terasetoodete valdkonnas tegutseb ühisettevõte ja parandusi võib ettepanekusse lisada. Muulasi võib alates 2002. aasta sõnavõistlusest saadik ka lõimida. Üksnes matemaatikud võivad endiselt integreerida, sest terminite puhul tasub sünonüümidest hoiduda.

Seega – mitu tähendust me ühele sõnale anname või lisame?
Eelmine
Tähe taga on suhtumine
Järgmine
Kuidas kirja alustada?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: