Kuidas vältida „eskaleerumise“ eskaleerumist?

Vahel muutub uue asja sünniga populaarseks mõni sõna, mis on vaid kaudselt selle uue asjaga seotud. Seda kasutatakse teistest sõnadest sagedamini ja vahel tundub, et ilma selleta enam ei saagi uuest asjast rääkida.

Nii on juhtunud ka sõnaga eskaleeruma.

Kui need teated leiavad kinnitust, tähendaks see Ukraina kriisi tõsist eskaleerumist.
On võimalus, et sündmused eskaleeruvad, sest Kiievisse kogunevad mõlema poole toetajad.
Krimmis on oodata kriisi eskaleerumist, mitte rahunemist.
… aitaksid säilitada Ukraina territoriaalset terviklikkust ja väldiksid olukorra sõjalist eskaleerumist.
Saksamaa kantsler Angela Merkel ning Prantsusmaa president Francois Hollande sõidavad Ukrainasse ja seejärel Venemaale, et üritada peatada sõjategevuse eskaleerumist Ukraina idaosas.
Ukraina kriis: Venemaa agressiooni järsk eskaleerumine

Näidete põhjal näib, et kui praegusel ajal kohata sõna eskaleeruma, on automaatselt või vähemalt tõenäoliselt juttu Ukrainast. Või vastupidi: peaaegu igas sealseid sündmusi kajastavas kirjatükis jõutakse õige varsti ka sõnani eskaleeruma. Tegelikult on Ukraina ja eskaleerumise seos üsna hiljutine – esimesed märgid selle sõna leviala laienemisest olid juba vähemalt kümnenditaguste (sõjaliste) kokkupõrgete ajal, mis samuti eskaleerusid ja pärast vahel isegi deeskaleerusid.

Kutsume Iisraeli valitsust ja Palestiina omavalitsust võtma kasutusele kõiki meetmeid, et vältida pingestunud olukorra edasist eskaleerumist.
2009. aasta alguses eskaleerus konflikt Põhja-Jeemenis Sa'ada provintsis.
Süüria vastu kavandatavad sõjalised rünnakud võivad eskaleeruda “ülemaailmseks tulemölluks”.
… mõistab karmilt hukka vägivalla eskaleerumise, sealhulgas enesetapurünnakud ja inimröövid.
kuna sellega kaasneb pidev pingete eskaleerumise ning relvategevuse taastumise oht;

Tegelikult ei tähenda eskaleerumine omasõnadega väljendudes midagi muud kui

  • süvenemist – kriis, olukord, vägivald, pinged süvenevad
  • paisumist – konflikt, rünnak, agressioon, rahutused paisuvad
  • võimendumist – kriis, probleemid, konflikt võimenduvad
  • laienemist – kriis, sõjategevus laieneb
  • levimist – sõjategevus, sõda, rahutused levivad (edasi)
  • suurenemist – probleemid, pinged, vägivald, vastuhakk, rahutused suurenevad
  • kasvamist – probleemid, pinged, vägivald, protest kasvavad
  • hoogustumist sõjategevus, luuretegevus hoogustub
  • teravnemist olukord, pinged teravnevad
  • hullemaks minemist olukord, probleemid, kriis lähevad hullemaks

Peale sõjaliste olukordade kinnitab eskaleerumine kanda ka muudes eluvaldkondades. Sageli saab selgust suurendada, kui asendada see sõna eespool välja pakutud sõnadega.

Kreeka võlaprobleemid eskaleeruvad. – süvenevad, halvenevad, suurenevad, lähevad hullemaks.
… ja nii tema pettumus eskaleerus. – suurenes, kasvas, süvenes

Kuid märgata võib, et sageli lisandub eskaleerumisele ka uus tähendusvarjund. Selle tagajärjel hakkab levima veidi ohtlikumat laadi tendents – populaarse sõna tähendus läheb järjest haralisemaks ja lõpuks ei pruugigi me enam täpsest sisust aru saada.

Olukord piirijärjekordades võib eskaleeruda. – teravneda, hullemaks minna, aga ka halveneda. 
E-häälte kasvav osakaal sunnib neile rohkem tähelepanu pöörama, sest nende väärkasutuse vead eskaleeruvad valimistulemuses.  – võimenduvad, aga ka kuhjuvad.
Ohtlik on vestlust jätkata, kui emotsioonid eskaleeruvad. – võtavad võimust, kuhjuvad, tugevnevad, kogunevad, kasvavad üle pea.

Tuleb tunnistada, et ühe sõna pidev nämmutamine muutub veidi tüütuks. Sellega võib kaasneda ka tähendusvarjundite avardumine, mille tõttu ei pruugi me enam üksteisest ühemõtteliselt aru saada. Üheülbalise sõna kõrvale võib aga leida selgemaid ja eripalgelisemaid sünonüüme, mida meil on küllaga. Appi saab võtta ÕSi, ametniku soovitussõnastiku ja EKSSi.

Eelmine
Kellega oleme sõlminud liitumislepingu?
Järgmine
Unistuste tellija

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: