„kavatsema”, „kavandama”, „planeerima”, „plaanima” ja „plaanitsema”

Hiljuti soovis üks hea inimene mu käest teavet sõnade planeerima ja kavandama kohta. Ta küsis, kas on korrektne öelda kavandame tunnustada või tuleks öelda plaanime tunnustada. Laiendan natuke sõnavalikut ja kirjutan sellest lähemalt.

Kõigepealt võiks meelde tuletada, et sõnavormid sõltuvad lauses sageli üksteisest. Seda nimetatakse sõltumuseks ehk rektsiooniks ning selle tagamaid ja muutumist olen lähemalt vaadelnud 4. aprilli 2012. aasta blogikandes.

Sõltumus mõjutab ka sõnu kavatsema, kavandama, plaanima, planeerima ja plaanitsema. Kuigi need tegusõnad kannavad üsna sarnast tähendust (sõnade plaanima ja planeerima lisatähendused jätame praegu kõrvale), nõuavad nad enda ümber olevatelt sõnadelt eri vormi.

Kui vaadata õigekeelsussõnaraamatut (ÕS) ja eesti keele seletavat sõnaraamatut (EKSS), siis võib muu hulgas näha ka nende sõnade sõltumust. Ajalooliselt on välja kujunenud nii, et

sõna kavatsema käib kokku pigem da-tegevusnimelise tegusõnaga, s.t kavatsen galaõhtu korraldada, kleiti õmmelda, lõunat valmistada, aiandust õppida, puhkusele minna, koosoleku kokku kutsuda, kooris laulda, turul käia.

sõnad kavandama ja planeerima käivad kokku pigem nimisõnadega või nimisõnaks muutunud sõnadega (need on näiteks mine-, us- või lühivormis), s.t kavandan ~ planeerin raamatut, õhtusööki, töölähetust, garaaži, artikli kirjutamist, auditi korraldamist, täienduskoolitust, kirjandivõistlust, kontserdileminekut, turulkäiku. EKSSis oli mõlema sõna kohta üks näide siiski ka da-tegevusnimega: Kavandatud on ehitada mitu uut tootmishoonet ja Lähematel aastatel on planeeritud ehitada mitu uut trolliliini;

sõnad plaanima ja plaanitsema käivad kokku nii da-tegevusnimega kui ka nimisõnadega, s.t plaanin ~ plaanitsen sünnipäevapidu ~ sünnipäevapidu korraldada ~ sünnipäevapea korraldamist, joogakursust ~ joogakursust pakkuda ~ joogakursuse pakkumist, tervisejooksule minna ~ minekut ~ minemist, aiandust õppida ~ aianduse õppimist, kauplust avada ~ kaupluse avamist.

Vastan ülalesitatud küsimusele. Sõna tunnustama vorm sõltub temaga koos olevast tegusõnast:

kavatsen tunnustada
kavandan tunnustamist (päris võimatu pole ka tunnustada)
planeerin tunnustamist (päris võimatu pole ka tunnustada)
plaanin tunnustada ~ tunnustamist
plaanitsen tunnustada ~ tunnustamist

Unustada ei tasu, et kantseliidi üheks tunnuseks on mine-vormi liigtarvitus. Seepärast võiks ametitekstides võimaluse korral eelistada alati lihtvorme, siinsel juhul siis da-tegevusnime.

 

Eelmine
Kuidas kirjutada järgarvu?
Järgmine
Millal jätta sõna „antud” kasutamata?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: