Viimase aja välisnimemuutustest

Emakeele Seltsi keeletoimkonna välisnimede töörühm eesotsas Peeter Pälliga on viimase aasta jooksul arutanud mitut kohanimeküsimust. Selle taga on eri riikide nimemuutmisotsused. Korrakem täna üle, milliseid muutusi väliskohanimed on aasta jooksul läbi teinud.

Svaasimaa uus diplomaatiline nimi
2018. aasta aprillis andis Svaasimaa kuningas välja õigusteatise, milles kuulutas välja riigi uue ingliskeelse nime Kingdom of Eswatini. Svaasi enda keeles on see nimi kujul Umbuso weSwatini (svaaside kuningriik). Kuna meie nimekorralduses on levinud tava lähtuda originaalkeele kirjapildist, otsustati Ott Kursi ja Peeter Pälli ettepanekul, et ammulevinud ja -tuntud Svaasimaa kõrval võib diplomaatilises suhtluses kasutada svaasikeelset ametlikku nime eSwatini Kuningriik, rahvusvahelises suhtluses ka Eswatini Kuningriik. Kohanimede andmebaasi said kirja kaks esimest, maailma maade nimede tabelisse lisandus märkus 18 rahvusvahelise nime kasutamise kohta.

Guyana naasmine varasema ametliku nime juurde
Oktoobris 2018 teatas Peeter Päll nimerühmale, et ÜRO on teinud paranduse Guyana ametlikku nimesse, mis on nüüd inglise keeles Co-operative Republic of Guyana. See nimi ei ole uus, vaid on Guyana Vabariigi kõrval esinenud juba 1970. aastast. Nimerühmas arutati, milline vaste võtta kasutusele eesti keeles. Ajaloolist tausta pakkus Toomas Kiho, kes selgitas ENE toel, et riigis kavatseti 1970. aastal tööstuses, põllumajanduses ja kaubanduses luua kooperatiivid ning hakati arendama kooperatiivset sotsialismi. Et ENE 3. köites (lk 256) on riigi nimi Guyana Kooperatiivne Vabariik ja ENE 15. köites (lk 182) Guyana Kooperatiivvabariik, tuli teha valik neist ühe kasuks. Pärast mõningast mõttevahetust pani Peeter Päll maailma maade nimede tabelisse Guyana ametliku nimena kirja Guyana Kooperatiivne Vabariik.

Makedoonia uus nimi
Veebruaris 2019 jõustus Kreeka ja Makedoonia nimekokkulepe, mille kohaselt sai Makedooniast Põhja-Makedoonia ja selle ametlikuks nimeks endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi asemel Põhja-Makedoonia Vabariik. Kokkulepe sõlmiti teatavasti pärast peaaegu 30 aastat kestnud vaidlust, mida põhjustas Kreeka soov jätta Makedoonia nimi Põhja-Kreekas asuvale piirkonnale (ajaloolist tausta kajastasid nii Postimees kui ka ERR).

Kuna nimekokkuleppe järgi on keele ja rahvuse nimetust lubatud kirjutada ka lühivormis, andis Peeter Päll maailma maade nimede tabelis Põhja-Makedoonia elanikunimetuse jaoks kaks võimalust: nii põhjamakedoonlane kui ka makedoonlane.

Kasahstani pealinna uus nimi
2019. aasta märtsis väljastas Kasahstani president õigusdokumendi, millega nimetati riigi pealinna nimi Astana eelmise presidendi eesnime järgi ümber Nur-Sultaniks. Nimerühmas oli arutelu sidekriipsu kasutamise üle. Ott Kurs täpsustas, et ekspresidendi eesnimi koosneb kahest araabiakeelsest sõnast: nur ’valgus’ ja sultan ’valitseja’. Seepärast on sidekriipsu kasutamine ka õigustatud. Maailma maade nimede tabelis on sellekohane muudatus tehtud.

Burundi pealinna muutumine
Tänavu aprillis andis Peeter Päll teada, et Burundi pealinnaks on varasema Bujumbura asemel saanud Gitega, mis on ka varem pealinna ülesandeid täitnud. Kõneainet pakkus küsimus, millisel silbil on uue pealinna nimes rõhk. Peeter Päll uuris asja Oxfordi sõnastikust (Ameerika inglise keel), kus rõhk oli teisel silbil. Uut nime näeb maailma maade nimede tabelist.

Kõik viimased muudatused on lühidalt kirja pandud ka maailma maade nimede paranduste nimekirjas.
Eelmine
Kuidas lühendada „registrikoodi“, „registrinumbrit“, „registreerimisnumbrit“, „registreerimismärki“?
Järgmine
Kuidas vähem panustada?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: