Millal kasutada maks-vormi?

1927. aasta kolmandas Loomingu numbris kurtis Johannes Aavik: „Ka rida grammatilisi uuendusi, mis on esitet pärast a. 1918, on nagu tähelepanemata ja kõrvale jäänd [..]”.  Nende uuenduste hulgas nimetas ta ka tegusõna maks-vormi – tema enda loodud sõnade näitel nentimaks, veenmaks, taunimaks.

Tõepoolest jäi see keelekuju tollal uuendusmeelsete keelepruugist välja, kuid hakkas eesti keele käsiraamatu järgi siiski juurduma 1960. aastatel. Nüüdseks on juured juba nii kõvasti kinnitunud, et sellest on saanud kohati lausa vohamine, mõnikord isegi teistest vormidest ülekasvamine, nonde kidumine ja suisa kadumine. Seepärast tekib toimetajal vahel soov võtta teravad käärid, et maks-vormi kasvu piirata, otsida üles tema alla mattunud isendid ja sättida nood jälle väljapaistvale kohale.

maks-lõpulise lauselühendi peamine ülesanne on näidata millegi tegemist millegi jaoks, mingil otstarbel. Täpselt sama ülesanne on antud ka konstruktsioonile (selleks) et + da-tegevusnimi: nentimaks ~ et nentida, veenmaks ~ et veenda, taunimaks ~ et taunida. Enamjaolt sobibki maks-vormi kasutada siis, kui pikemat laadi lauses on juba mõni sõnaga et algav lauseosa. Sel juhul lisab maks-lühend lausesse mitmekesisust ja aitab vältida ülemäärast „etitamist”:

Konto uuesti aktiveerimiseks järgige meie juhiseid kinnitamaks, et olete Google’i konto loomiseks piisavalt vana.

Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et arengusse investeerimine on ettevõtte jaoks väga tähtis säilitamaks tulevikus kasvupotentsiaali.

Probleeme võib põhjustada ka pikaajaline kontroll, mida nõutakse veendumaks selles, et tooted vastavad nõuetele.

Ettevõtte personalijuht täidab töövestlusel kandidaadiga ankeedi, kontrollimaks, et töötajal on sobiv kutseoskus ja et ta on piisavalt motiveeritud.

Vastvalitud komisjoni president on sõnanud, et võtab suuna kehtestamaks ELis ühtne miinimumpalk.

maks-vorm sobib hästi ka ilukirjanduslikumat laadi või luuletekstidesse.

[..] On vaja reeglit kaitsmaks vetepeeglit,
siis säiliks baas,
mis jätku jagaks, kestlikkuse tagaks,
ei kaoks oaas.
 [..] (Mae Mets)

Mõistmaks Sinu sügavust,
on vaja hingevalu, kurbust. [..] (Vootele Ruusmaa)

Samuti võib seda kasutada tarbetekstides, millele soovitakse anda pisut pühalikumat ja emotsionaalsemat hõngu:

15. novembril toimus lasteaias tore perepidu meenutamaks isade tähtsust perekonnas.

Traditsiooniliselt on Ringirahvas ühiselt käinud detsembri viimasel päeval Raadi kalmistul, süütamaks küünlaid loodusteadlaste ja kultuuritegelaste haudadel nende mälestuseks.

Küünal mälestamaks loomi, kes on surnud inimeste hoolimatuse tõttu...

Vastuvõtt toimub 20.12.2013 kell 12.00 Paide Kultuurikeskuse suures saalis.
Tänamaks neid, kes toeks....
Kiitmaks neid, kes tublid...
Soovimaks kaunist jõulurahu!

Nagu blogikande algul öeldud, võib praegu märgata maks-vormi ülemäärast lokkamist, ka siis, kui lauses ega ka selle ümber et-konstruktsioone ei ole. Egle Pullerits on kantseliidivihikus öelnud, et sel puhul „on enamasti otstarbekas eelistada maks-vormile et-kõrvallauset kui liigendatumat ja lihtsamini mõistetavat.” Võib nõustuda, et maks-lühend teeb teksti kohati kantseliitlikumaks, keerukamaks, isegi üleolevamaks. Eesti keele käsiraamatus on leitud: „Sage „maksitamine”, eriti kui seda tehakse suulises kõnes, mõjub keelelise eputamisena ja seepärast pruugitagu maks-lühendeid vaid tõelise vajaduse korral.” Nüüdseks näib selline tarbetu eputamine olevat aga omane hoopis kirjalikele tarbetekstidele, kus ei otsita kujundlikkust ega taotleta pühalikkust.

MAKS-VORMIGA VARIANT

PARANDUSVARIANT

Vaatamaks, millised teenuseid on võimalik kasutada, toimi järgnevaltEt vaadata / kui soovid vaadata, millised teenuseid on võimalik kasutada, toimi järgnevalt
Valitsus soovib edendada teabevahetust harrastuskalastajatega, kaasamaks neid otsustusprotsessidesseValitsus soovib edendada teabevahetust harrastuskalastajatega, et kaasata neid otsustusprotsessidesse
Töötajad käivad pidevalt koolituskursustel, hoidmaks kõrget erialateadmiste taset ja võitmaks klientide usaldustTöötajad käivad pidevalt koolituskursustel, et hoida kõrget erialateadmiste taset ja võita klientide usaldust
Miks meil puuduvad vahendid aitamaks noori koduvägivalla ohvreid?Miks meil puuduvad vahendid, et aidata noori koduvägivalla ohvreid?
Kliki pilti suurendamaks sedaKlõpsa pildil, et seda suurendada

Veel on maks-vorm hakanud trügima sinna, kus ei ole tema koht. Nii on ta võtnud peale et-kõrvallausete enda kanda ka teiste otstarvet näitavate vormide ülesandeid.

MAKS-VORMIGA VARIANT

PARANDUSVARIANT

Lihtne test saamaks teada, kas sind ohustab insultLihtne katse, mille abil teada saada, kas sind ohustab insult ~ Lihtne katse, kuidas teada saada, kas sind ohustab insult
Stiilse disainiga köögitarvikud hõlbustamaks igapäevast kokkamistStiilse disainiga köögitarvikud, mis hõlbustavad ~ igapäevast kokkamist hõlbustavad stiilse disainiga köögitarvikud
Vannitrühvlid nautimaks maksimaalselt vanniskäigu mõnusidVannitrühvlid, mille abil nautida maksimaalselt vanniskäigu mõnusid ~ vanniskäigu naudingut suurendavad vannitrühvlid
Dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis taotluse esitamise ajalDokument, mis tõendab õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis taotluse esitamise ajal
Sul ei ole piisavaid õigusi kustutamaks seda lehekülgeSul ei ole piisavaid õigusi selle lehekülje kustutamiseks
Meie sooviks on Teile sellel raskel ajal toeks olla ja pakkuda professionaalset abi korraldamaks lahkunu väärikas ärasaatmine.Meie soov on teile sellel raskel ajal toeks olla ja pakkuda professionaalset abi lahkunu väärikal ärasaatmisel ~ väärika ärasaatmise korraldamisel
Lihtsaid ettevaatusabinõusid vältimaks hepatiitiLihtsaid ettevaatusabinõusid hepatiidi vältimiseks
Mis takistab sind saamaks ettevõtjaks?Mis takistab sind saamast ettevõtjaks?
Windows 8 ei ole loodud toimimaks ainult laua- ja sülearvutites, vaid ka tahvelarvutitesWindows 8 ei ole loodud toimima ainult laua- ja sülearvutites, vaid ka tahvelarvutites
Arenguprogrammi otsesemaks eesmärgiks on naiste julgustamine ja toetamine võtmaks liidrirolli ja vastutust ühiskondlikus ja tööalases elusArenguprogrammi otsesem eesmärk on julgustada ja toetada naisi võtma liidrirolli ja vastutust ühiskondlikus ja tööelus
Vältimaks siia ühe järjestikuse pika lonkava teksti kirjutamist, palun teid lugemaks sektsiooni "Loe täpsemalt"Et vältida siia ühe järjestikuse pika lonkava teksti kirjutamist, palun teil lugeda jaotist „Loe täpsemalt”
Parim viis jutustamaks imelist armastusluguParim viis jutustada imelist armastuslugu

Liigne peenutsemine ei pruugi teksti alati peeneks teha. Selle muudab paeluvaks esmajoones grammatiliste vormide eripalgelisus. Seepärast võiks maks-vormi kasutada tema õiges kohas ja muudel juhtudel tuletada meelde, mis sobib tema kõrvale või asemele.

P.S. maks-lühendi puhul on komakasutus vaba. Kui mõte saab komaga selgemaks, oleks hea seda pruukida, ent kui see on niigi klaar, võib koma ära jätta.


Eelmine
Unistuste tellija
Järgmine
Millal tuleb „seega“ taha koma?

Sellel postitusel on 2 vastust

mHqCKQurtIz
IaeLUWdskSPwJljh
28. juuni 2022
AGFxpyNMk
xDkyQIcJiZKWvau
28. juuni 2022
Email again: