Keelepõllule on asutud püstitama „silotorne“

Üks sõnade loomise viise on see, kui olemasolevale sõnale antakse teise keele toel uus tähendus. Mõnikord on see kujundlik, üles ehitatud sarnasusele. Nii oleme saanud endale (arvuti)hiire (mouse) ja nutiseadmed (smart devices).