Kelle käevangus käib kraadimullike?

Mõnikord on vaja väljendada mingeid suurusi kraadides. Sel puhul kasutatakse kirjalikus tekstis väikest mullikest, ortograafia järgi kraadimärki, Vikipeedia järgi kraaditähist. Sageli küsitakse, millega kraadimärki kokku kirjutada ja millest lahku jätta. Kordame selle üle.

Kümme soovitust tabeli ja joonise vormistamiseks

Igas keeles omad kombed, eks ole. Nii on ka tekstielementide vormistamisel. Viimasel ajal aga kiputakse näiteks tabelite ja jooniste puhul üle võtma muude keelte kirjatava. Tuletagem täna meelde põhipunktid, mida võiks eestikeelsete tabelite ja jooniste koostamisel meeles pidada.